Wiza krajowa (typ D) - formalności i dokumentacja.

Wiza krajowa (typ D) - formalności i dokumentacja.

Wiza krajowa (typ D)

Gdzie możesz rozwiązać ten problem?

Masz dwie możliwości:

1. Bezpośrednio do konsulatu

2. Jeśli nie ma już wolnych miejsc w systemie e-konsulat, również w jednym z punktów składania wniosków wizowych (VPA), których listę znajdziesz poniżej. 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach umowy pomiędzy Ambasadą RP na Ukrainie a VF Worldwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem następujących Biur Wniosków Wizowych:

 

 •  Winnicki Okręg Konsularny

Winnica, ulica Pirogova, 52a (3 piętro)

Żytomierz, ulica Kijowska, 116

Chmielnicki, ulica Hydraulika, 75/2

Czerniowce, ulica Bohaterowie Majdanu, 31

 •  Kijowski Okręg Konsularny

Kijów, Plac Sportiwna, 1a (IFC Gulliver, 8. piętro)

Kropywnyckij, Pr. Fortechnyj 19

 • Łuck okręg konsularny

Łuck, ulica Krivoy Val, 31

Równe, ulica Simona Petluri, 22

Tarnopol, ulica Tancorova, 14

 • Lwowski Okręg Konsularny

Iwano-Frankiwsk, ul. Trolejbus, 4a

Lwów, ulica Źródło, 18

Użhorod, ulica Kapuszańska, 92

 • Okręg konsularny w Odessie

Odessa, ulica Kanatna, 22

Chersoń,  ks. Uszakowa, 79

 • Obwód konsularny w Charkowie

Dniepr, ulica Dmytro Yavornytskoho 22, (Atrium Business Center, II piętro)

Charków, ulica Akademika Pavlova, 271 ( Radmir Expohall  Business Center  , 4 piętro)

Zaporoże ,,  al. Majakowski, 11, centrum biznesowe „Majakowski”, 4 piętro

Czy obowiązkowe jest złożenie dokumentów osobiście?

W zależności od wybranej opcji wniosek wizowy można złożyć osobiście w konsulacie lub jednym z PPVA. Placówka dyplomatyczna nie przyjmuje wniosków wizowych przesłanych faksem, listownie lub e-mailem.

Jak mogę umówić się na wizytę?

 1. System e-konsulat można zorganizować w celu złożenia wniosku wizowego w urzędzie konsularnym .
 2. Aby złożyć wniosek do PPVA:

Krok 1:  Ustal cel wyjazdu do RP i zbierz wszystkie niezbędne dokumenty.

 • W przypadku krótkiego pobytu (maksymalnie 90 dni na kolejne 180) należy ubiegać się o  wizę Schengen

  W przypadku pobytu długoterminowego (powyżej 91 dni na kolejne 180) należy ubiegać się o  wizę krajową.

Przygotuj komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o wybraną kategorię wizową.

Krok 2: Zapłać za usługi PPVA

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów odwiedź dowolny oddział Credo Banku lub Idea Banku i uiścij opłatę serwisową na podstawie oryginału paszportu. W przypadku opłaty za współmałżonka/małoletnie dziecko należy przedstawić oryginały dokumentów poświadczających więzy rodzinne oraz ich paszporty.

 

Dokonując płatności potrzebujesz:

A) wybierz kategorię wizową:

D - wiza krajowa np. do pracy, nauki)

B) wybierz PPVA C

) podaj aktualny numer swojego osobistego numeru telefonu.

Po dokonaniu płatności otrzymasz unikalny kod PTN do rejestracji.

WAŻNE:

Dokonując płatności za usługi PPVA, banki nie mają prawa powiązać przyjęcia tej płatności ze świadczeniem innych usług lub zakupem produktów tego banku.

Upewnij się, że podany przez Ciebie numer telefonu jest poprawny, dostępny i należy do Ciebie. Jeśli podasz nieprawidłowy numer telefonu lub numer telefonu, którego nie jesteś właścicielem, rejestracja nie będzie możliwa i otrzymasz zwrot pieniędzy.

Możesz dokonać tylko jednej płatności na kandydata. Jeśli dokonasz kilku wpłat, a data Twojej rejestracji na pierwszą wpłatę jeszcze nie minęła - w przypadku wszystkich kolejnych wpłat rejestracja będzie niemożliwa, a zatem otrzymasz zwrot tych wpłat.

Krok  3 : Następnego dnia roboczego po dokonaniu płatności otrzymany kod bankowy (PTN) zostanie aktywowany przez system rejestracyjny.

System automatycznej rejestracji przypisze Ci datę i godzinę złożenia dokumentów, w zależności od dostępności wolnych miejsc. Należy pamiętać, że operatorzy call center nie mają wpływu na datę i godzinę ustawione przez system i nie mogą ich dostosowywać ani zmieniać.

Krok  4:  Po tym, jak system przypisze Ci datę rejestracji, operator call center skontaktuje się z Tobą telefonicznie w godzinach od 9:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt) w celu dalszego potwierdzenia.

Krok  5:  Gdy operator skontaktuje się z Tobą, poinformuje Cię o automatycznie zarezerwowanej dacie i godzinie złożenia przez Ciebie dokumentów do PPVA. Jeśli termin wyznaczony przez system Ci odpowiada, prosimy o potwierdzenie tego z operatorem. Na podstawie Twojej zgody operator zatwierdzi datę zgłoszenia w systemie. W tej chwili będziesz musiał osobiście złożyć dokumenty do PPVA.

Krok  6 : Jeśli proponowana data złożenia dokumentów nie będzie Ci odpowiadać, operator odrzuci proponowaną rejestrację.

Kolejny termin i godzina złożenia dokumentów zostanie automatycznie wybrany przez system nie wcześniej niż 7 dni od pierwszego zaproponowanego terminu i będzie uzależniony od dostępności wolnych miejsc. Oczekuj kolejnego telefonu od operatora call center z informacją o drugim proponowanym przez system terminie.

Krok  7:  Po drugim telefonie z call center, operator poinformuje Cię o drugiej automatycznie zarezerwowanej dacie i godzinie złożenia dokumentów do PPVA. W przypadku potwierdzenia daty i godziny złożenia dokumentów rejestracja zostanie potwierdzona przez operatora w systemie. W wyznaczonym czasie należy osobiście skontaktować się z PPVA w celu złożenia dokumentów.

W przypadku ponownej odmowy proponowanej daty i godziny złożenia dokumentów, odpowiedni kod zostanie dezaktywowany i będziesz musiał skontaktować się z PPVA w celu zwrotu pieniędzy.

Data rejestracji jest ustawiana automatycznie. Operatorzy call center lub pracownicy PPVA nie mają wpływu na datę i godzinę i nie mogą sami korygować/zmieniać daty. Tylko na podstawie Twojej decyzji, proponowana data zostanie zaakceptowana lub odrzucona przez operatora call center .

W przypadku rodziny pod jednym numerem telefonu można zarejestrować maksymalnie 5 osób. Każda kolejna osoba w rodzinie musi przy dokonywaniu wpłaty podać własny numer telefonu. Wszyscy członkowie rodziny muszą ubiegać się o tę samą kategorię wizową i ten sam PPVA. Jeśli jeden z członków rodziny planuje ubiegać się o inny PPVA lub inną kategorię wizy, musisz zapłacić osobno.

Jeśli po dokonaniu płatności nie skontaktowano się z Tobą w ciągu 3 dni. Odwiedź stronę  VFS  Global  i sprawdź status płatności ( PTN ).

Jeżeli status kodu jest aktywny do rejestracji - oznacza to, że termin nie został jeszcze zarezerwowany i należy spodziewać się zmiany statusu.

Jeżeli termin jest już zarezerwowany prosimy o poczekanie na telefon operatora w celu potwierdzenia terminu rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do call center.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

 1.  
  •  
  •  
  •  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

 

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 •  
 •  

 

 

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ile musisz za to zapłacić?

 

 

 

Jaki jest okres realizacji?

Decyzję o wydaniu wizy podejmuje się w ciągu 6 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych i uzasadnionych przypadkach decyzja może zostać podjęta w ciągu trzech dni roboczych.

Jak mogę odebrać dokumenty?

Uprzejmie informujemy, że w związku z globalnymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID-19 (koronawirusa) oraz instrukcjami władz samorządowych w sprawie czasowego zawieszenia działalności, Centra Wizowe w Polsce będą czasowo zamknięte do odwołania.

Proszę uważnie śledzić ogłoszenia i wiadomości publikowane na naszej stronie internetowej dotyczące wznowienia PPVA. Po wznowieniu PPVA będziesz mógł uzyskać paszport.

Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie 

Paszporty wydawane są w konsulacie od 12:00 do 12:30, wyłącznie dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty w konsulacie.

Paszport można otrzymać osobiście w PPVA od 8:30 do 16:30. Wydanie paszportów w PPVA jest możliwe tylko dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty do PPVA.

Konsulat Generalny RP w Winnicy

Paszporty wydawane są w konsulacie w godzinach od 11:00 do 15:45, wyłącznie dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty w konsulacie.

Paszport można otrzymać osobiście w PPVA od 8:30 do 16:30. Wydanie paszportów w PPVA jest możliwe tylko dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty do PPVA.

Pastora można otrzymać w PPVA w Winnicy od 14:30 do 16:30.

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Paszporty wydawane są w konsulacie od 13:30 do 16:00, tylko dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty w konsulacie.

Konsulat Generalny RP Charkowie i 

Paszporty wydawane są w konsulacie  od 15:00 do  15:45, wyłącznie dla wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty  w konsulacie.

Konsulat Generalny RP w Odessie

Wydawanie paszportów osób, które złożyły dokumenty w konsulacie: od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-16:00.

Konsulat Generalny RP w Łucku

Wydawanie paszportów wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek do konsulatu: poniedziałek - piątek, od godz. 09:00 - 13:00 

Jak możesz odwołać się od decyzji?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego. Wniosek taki należy złożyć w instytucji, która wydała decyzję w sprawie wizy w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi:

Obywatele Ukrainy - bezpłatnie.

Obywatele innych krajów - 80 euro.

Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie 

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie) w konsulacie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 12:30

Konsulat Generalny RP w Winnicy

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie) w konsulacie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 13:30

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie) w konsulacie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 13:00.

Konsulat Generalny RP w Charkowie i

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie)   konsulacie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  8:30 - 12:30

Konsulat Generalny RP w Odessie

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym anulacje, wnioski o ponowne rozpatrzenie): od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00.

Konsulat Generalny RP w Łucku

Przyjmowanie wniosków wizowych (w tym anulacje, wnioski o ponowne rozpatrzenie): od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00

INFORMACJA O ZASADACH ZWROTÓW SZKOLENIA W PRZYPADKU ODMOWY WIZY NA WJAZD DO POLSKI W CELU ROZPOCZĘCIA LUB KONTYNUOWANIA STUDIÓW

Warunki odpłatności za usługi edukacyjne przez uczelnie państwowe reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Ustawa „O szkolnictwie wyższym i nauce”, a w przypadku uczelni niepaństwowych wynikają z regulaminów tych uczelni .

Przyjęci studenci zawierają umowy z uczelniami, których postanowienia zawierają szczegółowe warunki dotyczące procesu rekrutacji, toku studiów, w tym postanowienia dotyczące wysokości odpłatności i zasad refundacji. Kandydaci na studia powinni szczegółowo zapoznać się z tymi dokumentami, w szczególności z przepisami dotyczącymi zasad uzyskiwania refundacji odpłatnych szkoleń.

Kwestie refundacji są rozwiązywane bezpośrednio między studentami a instytucjami edukacyjnymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasady RP i Konsulaty RP nie są pośrednikami w kontaktach między studentami a placówkami oświatowymi, ani nie posiadają instrumentów prawnych umożliwiających cudzoziemcowi, który został odmówiono wizy studenckiej.

Jeżeli uczelnia nie wywiązuje się z postanowień umowy zawartej ze studentem, w szczególności nie zwróciła środków pieniężnych, jeżeli przewiduje to umowa, roszczenia z tytułu opłat studenckich można dochodzić wyłącznie na drodze cywilnoprawnej.