Ubezpieczenie karty pobytu - najtańsze w Polsce - kup online

Ubezpieczenie KL

Cudzoziemca

Ubezpiecz teraz

wycena

UBEZPIECZENIE DO KARTY POBYTU

  • Jednym z dokumentów koniecznych do ubiegania się o kartę pobytu do zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały w Polsce jest polisa potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowców. Cudzoziemcy , którzy przebywają na terytorium RP aby otrzymać kartę pobytu powinni posiadać ubezpieczanie zdrowotne z Sumą Ubezpieczenia 30000€.

 

  • Polisę ubezpieczeniową do karty pobytu można zawrzeć na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Ubezpieczenie musi zabezpieczać refundacje kosztów leczenia  obcokrajowca na terytorium Polski przez cały okres wskazany na jaki została zawarta.

 

  • Polisy dla obcokrajowców na 30000€ akceptowane są przez Wydział Spraw Cudzoziemców i gwarantują pomoc oraz refundacje kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku.

 

  • Ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do karty pobytu można zakupić online, po opłaceniu klient otrzymuje polisę na wskazany przy zawieraniu adres mailowy.

 

  • Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców do karty pobytu można być wykupować wielokrotnie.

 

Ubezpieczenie do karty pobytu